Grono Pedagogiczne

Dyrekcja

Adam Szejba


dyrektor, nauczyciel geografii, informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa

Weber Małgorzata


wicedyrektor, pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy

Rolbiecka Jolanta


wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

Grono Pedagogiczne

Błaszkowska Kinga


nauczyciel edukacji przedszkolnej

Bruski Janusz


nauczyciel chemii i wychowania fizycznego

Brząkała Marcin


nauczyciel religii

Brzezińska-Słomińska Celina


nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Daniels-Lipińska Monika


nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, doradca zawodowy

Datta Romana


nauczyciel języka angielskiego

Dzieszko Izabela


nauczyciel języka polskiego, biblioteka szkolna

Finster Agnieszka


nauczyciel języka angielskiego

Gostomska Bożena


nauczanie indywidualne

Hoppe Andrzej


opiekun świetlicy szkolnej

Jedynak Dagmara


nauczyciel religii i edukacji przedszkolnej

Jenta Agnieszka


nauczyciel muzyki

Kachniarz Anna


nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda

Kanthak Agnieszka


nauczyciel języka polskiego

Kartuszyńska Ewa


nauczyciel geografii, biologii, przyrody, świetlica szkolna

Klemann Barbara


nauczyciel edukacji przedszkolnej

Kozłowski Przemysław


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Kryzel Bernard


nauczyciel matematyki

Kubisz Andrzej


ks. dr, nauczyciel religii

Kuklińska Natalia


nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kukliński Przemysław


nauczyciel języka angielskiego

Laska Wioletta


nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Leliwa-Piechowska Magdalena


nauczyciel wychowania przedszkolnego

Lubecka Małgorzata


nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego

Kuklińska Magdalena


nauczyciel chemii

Mazurek Dominika


nauczyciel edukacji przedszkolnej

Orlikowska Anna


nauczyciel edukacji przedszkolnej

Czaja Agnieszka


nauczyciel języka polskiego

Pestka Anna


nauczyciel edukacji przedszkolnej

Pobłocka Maria


nauczyciel języka niemieckiego

Popowska Wiesława


nauczyciel geografii, biologii, historii i kultury Kaszub

Radomska Ewa


nauczyciel matematyki

Skwierawska-Bruska Karolina


nauczyciel wychowania fizycznego i fizyki

Słomińska Aneta


biblioteka szkolna

Słomińska Natalia


świetlica szkolna, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Słowik Katarzyna


nauczyciel wychowania przedszkolnego

Strojk Hanna


nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego

Szamocki Łukasz


nauczyciel wychowania fizycznego

Szejba Ewa


nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

Szyc-Wisińska Joanna


nauczyciel wychowania przedszkolnego

Szyszka Jadwiga


nauczyciel religii i historii

Kiedrowicz Justyna


nauczyciel informatyki i matematyki

Turzyńska Elżbieta


nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki

Wałdoch Zofia


nauczyciel języka polskiego i języka kaszubskiego

Warnke Ilona


nauczyciel matematyki

Węsiora Małgorzata


pedagog specjalny

Zabrocka Izabela


nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka kaszubskiego

Żywicka Anna


pedagog szkolny, nauczyciel języka kaszubskiego

Żywicka Sylwia


nauczyciel języka polskiego