Pedagog

Dyżury pedagogów szkolnych ZKiW w Dziemianach w roku szkolnym 2020/2021

 

                                              Małgorzata Weber                      Anna Żywicka

Poniedziałek:                   9:50 – 12:30                                    12:45 – 14:25

Wtorek:                                        –                                               9:00 – 13:30

Środa:                                 10:45 – 12:30                                 8:00 – 8:45

Czwartek:                          11:45 – 13:30                                  9:00 – 11:30

Piątek:                                12:45 – 14:25                                  9:00 – 12:30

 

Załączniki