14 października dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z kalendarium roku szkolnego dzień 14.10.2022 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej.

W związku z tym w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku przez rodziców prosimy o zgłoszenie konieczności zorganizowania opieki świetlicowej do dnia 12.10 2022 r.