16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji proklamowany przez UNESCO

UNESCO  – Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury,  powstała 16 listopada 1945 roku, kiedy to przedstawiciele 37 krajów, w tym Polski, spotkali się w Londynie, aby podpisać Akt Konstytucyjny, w preambule do którego czytamy, że wojny rodzą się w umysłach ludzi, również w ich umysłach powinny być zwalczane.

Zakładając, że pokój jest wyborem, który opiera się na poszanowaniu odmienności i nie jest możliwy bez tolerancji i wzajemnego zrozumienia, UNESCO stało się promotorem dialogu pomiędzy narodami  i  cywilizacjami, organizacją aktywnie zabiegającą o rozwijanie kultury pokoju w świecie.

Przypadający na dzień 16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto ustanowione przez UNESCO w 1995 r. , mające na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji, w której czytamy:

,,Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”

Jako szkoła stowarzyszona UNESCO chcielibyśmy zachęcić szczególnie uczniów klas starszych, oraz nauczycieli do refleksji na temat znaczenia postawy tolerancji w naszym życiu codziennym.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat misji, celów i sfer działalności UNESCO zapraszamy do odwiedzenia strony Polskiego Komitetu ds. UNESCO www.unesco.pl

Bartłomiej Pobłocki,

szkolny koordynator ds. UNESCO