30 stycznia – powrót do szkoły

W poniedziałek, 30 stycznia, uczniowie ZKiW w Dziemianach wracają do szkoły po zakończonych feriach zimowych.

W pierwszym tygodniu po feriach obowiązuje dotychczasowy plan lekcji oraz harmonogram dowozu uczniów.