Bałtyk bez barier – projekt edukacyjny w Helu

W dniach 18-20 września 2022 r. czterech uczniów klas ósmych naszej szkoły wzięło udział w projekcie edukacyjnym „Bałtyk bez barier” w Helu. Głównym realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wspierana merytorycznie przez zespół Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu. Do projektu zaangażowano ekspertów edukacji z różnych instytucji z Polski i Norwegii. Polskim partnerem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Projekt zakładał opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania oraz programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

Kurs dla naszych uczniów składał się z sześciu modułów:

  1. podstawowe pojęcia z ekologii morza,
  2. cechy geograficzne Morza Bałtyckiego,
  3. cechy hydrologiczne Bałtyku,
  4. organizmy zamieszkujące Bałtyk,
  5. ranking zagrożeń dla bioróżnorodności Bałtyku,
  6. sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla bioróżnorodności Bałtyku.

Do każdego modułu przygotowana została odpowiednia prezentacja multimedialna, a następnie uczestnicy brali udział w zajęciach praktyczny w formie zajęć terenowych, pokazów i doświadczeń wykonywanych w oparciu o karty pracy. Część działań polegała na wykonaniu eksperymentów i budowie prostych przyrządów pomiarowych.

Na koniec spotkania dokonano bieżącej weryfikacji projektu programu pod względem jego atrakcyjności i przystępności.

Uczestnicy projektu:  Anna Sprawka, Tymoteusz Klemann, Ernest Kuklewski i Mikołaj Synak. Opiekę na uczniami sprawował Adam Szejba.

FOTOGALERIA

Galeria zdjęć