DZIĘKUJEMY!

W dniu 13 października 2021 r. w naszej szkole obchodziliśmy dwie uroczystości: XXI Dzień Papieski oraz Święto Edukacji Narodowej – święto polskiej szkoły, święto nauczycieli i pracowników obsługi oraz tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. Z tych okazji odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl.6A i 6B wraz
z wychowawcami. Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem „Nie lękajcie się.” Przybliżono nam sylwetkę świętego Jana Pawła II, jego ważną rolę w naszym życiu. Wspólnie odśpiewano ulubioną pieśń Ojca Świętego – „Barkę”. W dalszej części uroczystości uczniowie mieli okazję złożyć wszystkim nauczycielom i pracownikom podziękowania za przekazywaną wiedzę i trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów. W  imieniu społeczności szkolnej zostały wręczone ordery wszystkim pracownikom szkoły. Uczniowie życzyli wytrwałości w dalszej pracy i jak największej satysfakcji z kształtowania osobowości wychowanków, zdrowia i  radości. Miłym akcentem było wspólne odśpiewanie „Sto lat” dla wszystkich pracowników szkoły. Na zakończenie przedstawiciele SU wyrazili swą wdzięczność wręczając symboliczne kwiaty.

Galeria zdjęć