Dzień Języka Ojczystego

Dzień Języka Ojczystego

Dzień Języka Ojczystego to międzynarodowe święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Upamiętnia ono tragiczne wydarzenia
w Bangladeszu z 1952 roku, gdzie podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego, zginęło pięciu studentów. Święto to przypomina o różnorodności językowej, a także o tym, iż język to narzędzie rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzi. Obchody tego dnia mają zwrócić uwagę na potrzebę troski
o język ojczysty.

W Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wzorem poprzednich lat uczczono ten dzień. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych poprzez zadania gramatyczne, frazeologiczne czy ortograficzne. Poprawne odpowiedzi nagradzano,
co zachęcało uczniów do licznego udziału. Powyższe działania zostały wzbogacone o gazetki ścienne, które przyozdobiły korytarze szkolne.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego po raz kolejny stały się okazją, by zwrócić uwagę na podnoszenie naszej świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nasz język ojczysty.

Zespół nauczycieli języka polskiego

Galeria zdjęć