Dzień Ziemi 2023. Co można zrobić dla planety?

22 kwietnia wypada Światowy Dzień Ziemi. To największe święto ekologiczne, które jest obchodzone międzynarodowo. Każdego roku wydarzenie to odbywa się pod hasłem przewodnim. W 2023 – podobnie, jak przed rokiem – jest nim „Zainwestuj w naszą planetę”.

Ze względu na fakt, iż nasza szkoła należy do Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO (ASPnet), Dzień Ziemi na stałe wpisuje się w szkolny harmonogram ekologicznych działań, zwłaszcza w bieżącym roku szkolnym, kiedy na całym świecie  obchodzony jest jubileusz 70.lecia istnienia ASPnet.

Z tej okazji w szkole podjęto szereg działań, celem  promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą na naszym globie. Na korytarzowych tryptykach pojawiły się tematyczne gazetki, a w klasach, pod kierunkiem wychowawców, przeprowadzono szereg zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uczniowie oglądali filmy i prezentacje ekologiczne, uczestniczyli z zabawach ruchowych oraz wykonywali  szereg prac plastyczno – technicznych, którymi udekorowali gazetki klasowe i szkolne. Wszyscy uczestniczący w obchodach Szkolnego Dnia Ziemi uświadomili sobie, że każdy z osobna może przyczynić się do poprawy jakości życia na Ziemi – naszym wspólnym domu.

Galeria zdjęć