Dzień Ziemi w „zerówce”

Światowy Dzień Ziemi jest największym na świecie świętem ekologicznym obchodzonym od 1970 roku. Dzieci zdobyły podstawowe wiadomości dotyczące postrzegania zależności pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem człowieka. Są świadome zagrożeń dla naszej planety. Poznały odnawialne źródła energii. Wiedzą jak oszczędzać prąd i wodę. Z zapałem przystąpiły do segregacji śmieci, gdyż pojęcie recyklingu nie jest im obce. Dzieci wykonały prace plastyczne związane z tematem.

Galeria zdjęć