DZIEŃ ZIEMI Z EKOPRACOWNIĄ

W tym roku hasłem Dnia Ziemi jest „Mniejszy ślad – lepszy świat”. Celem tego dnia jest prowadzenie edukacji ekologicznej oraz popularyzacja wiedzy o zagrożeniach życia na Ziemi ( zmiany klimatyczne, susze, degradacja wód i lasów, zanieczyszczenia odpadami itp.). Święto to powstało 50 lat temu, aby uświadamiać, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska.

W naszej szkole podjęto szereg działań, aby aktywnie uczestniczyć w tym wydarzeniu, były gazetki, plakaty, prace w terenie i badania w ekoPracowni. Uczniowie klasy 6A wykonali badania biologiczne określające czystość wody w jeziorze Rzuno poprzez obserwacje zwierząt bezkręgowych. Klasa 4B zajęła się układaniem puzzli o tematyce ochrony naszej planety i ich kolorowaniem. Segregowali też śmieci z wykorzystaniem pomocy z ekoPracowni. Uczniowie klasy 7A udali się na pobliskie pole i pobrali próbki gleby do badań, które przeprowadzili w ekoPracowni. Określali ilość azotanu (III), badali ilość jonów fosforanowych (V) PO4 w glebie oraz określili pH. Uczennice z klas 5A i 5B badały napięcie powierzchniowe wody z jeziora oraz temperaturę. Wykonały też pomiar kwasowości kilku próbek gleby z nad jeziora oraz ich zdolność absorbcji. Klasa 8A udała się na ścieżkę przyrodniczą nad jeziorem Rzuno oraz propagowali hasła dotyczące zagrożeń naszej planety.

Sprzęt z ekoPracowni wykorzystaliśmy w terenie i w sali lekcyjnej, uatrakcyjniło to przeprowadzone zajęcia. Badania z uczniami przeprowadziły Panie: Wiesława Popowska, Ewa Kartuszyńska, Karolina Skwierawska-Bruska, Magdalena Kuklińska.

Galeria zdjęć