Egzamin gimnazjalny 2019

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach jest przygotowany do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

 

Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum i nauczycieli – członków zespołów nadzorujących.

 

  1. część humanistyczna –10 kwietnia 2019 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz. 9:00

z zakresu języka polskiego –godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza –11 kwietnia 2019 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język angielski –12 kwietnia 2019 r. (piątek) na poziomie podstawowym –godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00

 

Dyrekcja ZKiW w Dziemianach