Egzamin ósmoklasisty – zmiany w dowozach w dniach 24-26 maja 2022 r.

W związku z organizacją egzaminu ósmoklasisty zmianie ulegają dowozy uczniów w dniach 24-26 maja 2022 r.

Uczniowie klas 1-7 nie przychodzą do szkoły.

Zajęcia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych (zerówkach) odbywają się bez zmian.

Uczniowie klas 8 przychodzą do szkoły najpóźniej o 8:30.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Zdający mają obowiązek posiadania długopisu z czarnym tuszem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijki.

Plan dowozów w dniach 24-26 maja 2022 r. dostępny jest w załączniku.

 

Załączniki