INFORMACJA

W dniu 21 września 2023r. o godz. 16.30 odbędzie się wywiadówka dla klas I-VIII (segment B – I piętro).

O godzinie 17.30 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie  wybranych  członków Rady Rodziców.

Dyrektor

Zespołu Kształcenia i Wychowania

w Dziemianach