Instrukcja logowania do e-dziennika

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczeń otrzyma formularz dla rodziców w celu podania koniecznych danych do korzystania z dziennika elektronicznego. Wprowadzenie tych danych przez wychowawcę umożliwi logowanie.

Aby rodzic mógł zalogować się do dziennika, musi posiadać swój własny adres e-mail (inny niż dziecka).

Link do dziennika elektronicznego:

http://uonetplus.vulcan.net.pl/gminadziemiany/