KL Stutthof – Pamiętamy… – Wycieczka kl. VII i VIII

Najstarsi uczniowie naszej szkoły 25 października 2019 r. wzięli udział w wycieczce do Muzeum Stutthof w Sztutowie. Celem wyjazdu było poznanie historii hitlerowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, a poprzez to kształtowanie postawy szacunku wobec miejsc pamięci.

Zwiedzanie byłego obozu rozpoczęliśmy od poznania historii jego powstania oraz ogólnego usytuowania istniejących do dziś budynków. Dowiedzieliśmy się także, w jak bestialski sposób przyjmowano tu transporty więźniów.

Kolejną częścią wycieczki było zwiedzanie wnętrz zachowanych baraków. Przewodnik opowiadał nam o bardzo trudnych warunkach życia w obozie, panującym głodzie, chorobach, ciężkiej pracy i karach. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć nieogrzewane izby, w których spali więźniowie, stroje (pasiaki) przez nich noszone, oznaczenia kategorii więźniów i ich numery. Szczególnie przejmującym miejscem była wystawa, na której dzięki fotokopiom przeczytać mogliśmy treść grypsów i listów pisanych przez więźniów.

Po obejrzeniu ogromnej makiety przedstawiającej ówczesny obóz udaliśmy w głąb terenu muzeum, aby zobaczyć komorę gazową oraz piece krematoryjne. To właśnie w tym miejscu delegacja uczniów złożyła biało-czerwone kwiaty oraz znicze, a wszyscy uczciliśmy pamięć ofiar obozu minutą ciszy. Tę część zwiedzania zakończyła wystawa dotycząca Marszu Śmierci (ewakuacji więźniów) oraz procesów zbrodniarzy ze Stutthofu, spośród których jedynie niewielki procent poniósł sprawiedliwą karę.

Zwiedzanie zakończyliśmy przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu. Przewodnik zwrócił naszą uwagę na wyryte w kamieniu słowa: „Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą” oraz „Los nasz dla was przestrogą ma być, nie legendą”. Uświadomiły nam one, że nigdy nie możemy zapomnieć o ludziach i wydarzeniach, które miały tutaj miejsce, a naszym zadaniem jest przekazywanie prawdy o nich kolejnym pokoleniom.

Ostatnim punktem naszej wycieczki była wizyta w poniemieckim kinie mieszczącym się w budynku komendantury. Obejrzeliśmy tam dwa filmy: „Stutthof w kilka dni później” oraz „Ambulans”, które były doskonałym podsumowaniem tej lekcji historii.

Uczniowie z przejęciem i powagą zwiedzali muzeum, chętnie zadawali pytania. Ich zachowanie oraz zainteresowanie pochwalone zostało przez przewodnika oraz opiekunów.

Opiekę nad uczniami sprawowały: pani Monika Daniels-Lipińska, pani Jadwiga Szyszka, pani Aneta Słomińska oraz pani Agnieszka Ostrowska.

Galeria zdjęć