Klasowi liderzy szkolnego koła wolontariatu w roku szkolnym 2022/2023

Klasowi liderzy szkolnego koła
wolontariatu w roku szkolnym 2022/2023:

VII A:
Nadia Sikorska, Oliwier Grudnowski

VII B:
Maja Datta, Aleksandra Lemańczyk

VIII A:
Natalia Daszkowska, Tymoteusz Klemann

VIIIB:
Zofia Orlikowska, Bartłomiej Chrapkowski

MŁODZIEŻOWY LIDER SZKOLNY:
Zofia Orlikowsa (VIIIB)

ZASTĘPCZYNIE:
Nadia Sikorska (VIIA),
Aleksandra Lemańczyk (VIIB)

NAUCZYCIELE-OPIEKUNOWIE SKW „POMOCNA DŁOŃ”:

Maria  Pobłocka, Agnieszka Czaja, Agnieszka Finster, Kinga Błaszkowska, Karolina Skwierawska-Bruska, Przemysław Kukliński