KLASY VIII NASZEJ GMINY POZNAJĄ OFERTĘ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO

15 marca uczniowie klas ósmych wzięli udział w dniu otwartym szkół ponadpodstawowych powiatu kościerskiego. Podczas wyjazdu mieli okazję poznać kierunki kształcenia odwiedzanych placówek „od kuchni”. Czekały na nich stoiska prezentujące profile oraz koła zainteresowań dostępne w danym typie szkoły.

Pierwsza szkołą, którą odwiedziliśmy była PZS nr 2 tzw. „budowlanka”. Obecnie uczniowie kształcą się na różnych kierunkach, które, niezmiennie od lat, są gwarantem uzyskania bardzo dobrego zawodu, ale także podjęcia dalszej nauki na wybranych studiach. Oferowane przez ZS3 kierunki to: technik mechanik, technik informatyk, technik mechatronik, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej. Szkoła oferuje zdobycie zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Następną szkołą, którą odwiedziliśmy było I LO . Tam młodzież bardzo optymistycznie zapraszała do nauki w tej szkole prowadząc interesujące pokazy z fizyki i chemii, konkursy w salach nauki języków obcych. Zainteresowali nas również pokazem multimedialnym przedstawiając życie szkolne. Liceum Ogólnokształcące to bardzo dobrze znana i pozytywnie odbierana w naszym środowisku średnia szkoła.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był PZS Nr 3 tzw. ”Drzewna”. Bardzo nam się spodobało hasło przewodnie szkoły: SZKOŁA TO WIEDZA – PRAKTYKA TO UMIEJĘTNOŚCI – RAZEM TO ZAWÓD. Zawody, które można zdobyć w tej szkole to: stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, Jest też klasa wielozawodowa.

Ostatnim etapem naszej wycieczki było zwiedzanie PZS Nr 1 tzw. „Ekonomik”. Proponowane kierunki kształcenia to: Liceum ogólnokształcące – profil policyjny, Liceum ogólnokształcące – profil medyczny, Technikum – Technik informatyk, Technikum – Technik ekonomista, Technikum – Technik logistyk, Technikum – Technik organizacji reklamy, Technikum – Technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, Technikum – Technik spedytor. Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną
i sportową, licznymi pracowniami specjalistycznymi i komputerowymi .

Opiekę nad uczniami sprawowały pani: Ewa Kartuszyńska, Romana Synak i Jadwiga Szyszka. Serdecznie dziękujemy dyrektorom, nauczycielom i uczniom szkół ponadpodstawowych powiatu kościerskiego za organizację Dnia Otwartego. Poznaliśmy, zwiedziliśmy wszystkie szkoły i miło nam zakończyć ten dzień słowami, że „Wszystkie szkoły maja wielkie, otwarte serce dla naszej młodzieży.” Dziękujemy!

Galeria zdjęć