KOLĘDNICY MISYJNI DZIECIOM AMAZONII

W naszej parafii już od wielu lat dzieci pukają i dedykują swoją posługę głoszenia Dobrej Nowiny od drzwi do drzwi, by dzielić się tą radością z narodzenia Pana Jezusa. W ten sposób pomagają rówieśnikom, nieznanym braciom i siostrom. Tegoroczna akcja poświęcona była dzieciom Amazonii. Uczniowie naszej szkoły 17 i 20 grudnia poświęcili swój czas, aby zwrócić uwagę na innych. Wcześniej na lekcjach religii pracowali nad pamiątką kolędowania. Warto dodać, iż papież Franciszek zwołał tegoroczny Synod w Amazonii. Kolędnicy przypomnieli mieszkańcom Dziemian, że są „ukochani i posłani”. Zebrano 2408 zł.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w obronę tych „najmniejszych” w Amazonii oraz zwrócenie uwagi na potrzebę troski o lasy i przyrodę. Przedsięwzięcie po raz kolejny zintegrowało wspólnotę parafialną i obudziło w wiernych ducha misyjnego, a przez to przyczyniło się do ożywienia wiary i chrześcijańskiej miłości.

Galeria zdjęć