Komunikat z dnia 4 maja 2020 r. – aktualizacja

Przygotowania do otwarcia Przedszkola w Dziemianach

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie dyrekcji ZKiW w Dziemianach z Wójtem Gminy Dziemiany Panem Leszkiem Pobłockim w sprawie otwarcia przedszkola. Podjęto działania polegające na rozpoznaniu potrzeb i przygotowaniu naszej placówki. Surowe zalecenia sanitarne oraz troska o bezpieczeństwo dzieci i pracowników nie pozwalają nam na uruchomienie placówki przedszkolnej przynajmniej do końca bieżącego tygodnia.

Prosimy rodziców dzieci, które uczęszczały do przedszkola o szybką informację zwrotną, dotyczącą ewentualnego udziału w zajęciach opiekuńczych. Przypominamy, że w pierwszej kolejności z powrotu mogą skorzystać tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje i zapytania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej zkiwdziemiany@op.pl lub telefonicznie na nr 58 688 00 09 (w godz. 9:00 – 13:00).

Dodatkowo informujemy, iż nie będziemy na razie otwierać oddziałów przedszkolnych w Kaliszu i Trzebuniu. Zainteresowani rodzice będą proszeni o dowóz swoich dzieci do Dziemian.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe wytyczne Ministra Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Prosimy o konieczne zapoznanie się z zawartością umieszczonej poniżej dokumentacji.

MEN komunikat 2020-04-29

Wytyczne_GIS_i_MZ

QA Otwieramy przedszkola FINAL

Następne informacje podamy w piątek.

Najnowsze informacje GIS  Wytyczne_GIS_dla_żłobków_i_przedszkoli

 

Informacja dla osób zalegających z opłatami za posiłki w stołówce szkolnej

W dniach 5-7 maja 2020 r. w godzinach 9.00 – 13.00  w świetlicy szkolnej będzie możliwość uregulowania opłat za przedszkole oraz posiłki wydane w stołówce szkolnej w miesiącu marcu br. Opłaty będzie przyjmować Pani Natalia Słomińska.

 

Zwroty wpłat na wycieczki szkolne w Kotlinę Kłodzką i do Pragi Czeskiej

W dniach 5-7 maja br. w godzinach 9:00 – 13:00 w świetlicy szkolnej można odebrać wpłaty dokonane przez rodziców uczniów, którzy zadeklarowali udział w wycieczkach szkolnych do Kotliny Kłodzkiej i Pragi Czeskiej. Odliczona gotówka będzie przygotowana w kopertach. Po przeliczeniu kwot odbiór gotówki należy potwierdzić podpisem (można przynieść własny długopis). W związku, z dość dużą ilością wypłat prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa własnego – zakrycie ust maseczką i zachowanie odległości min. 2 metrów od osób przebywających w sąsiedztwie.

 

Kontynuacja zdalnego nauczania

Od poniedziałku kontynuujemy zdalne nauczanie w oparciu o znany wszystkim plan zajęć. Prosimy o zapoznawanie się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez naszych nauczycieli i pedagogów. Zachęcamy do dalszej systematycznej współpracy i terminowego przekazywania informacji zwrotnych. W przypadku wystąpienia różnego typu problemów prosimy o kontakt z dyrekcją  lub pedagogami szkolnymi.

 

Komunikat dla rodziców dzieci z „zerówek”

W sekretariacie szkoły można odebrać dokument: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dokumenty prosimy odbierać osobiście w godz. 9:00 – 13:00.