KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS I – III

Szkolny Konkurs Matematyczny dl uczniów klas I – III odbył się 3 czerwca 2022r. W konkursie brało udział 19 uczniów. Cele konkursu to: popularyzacja matematyki wśród uczniów klas I-III, rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów oraz kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. Zakres materiału uwzględniony w zadaniach konkursowych zawierał treści edukacyjne przewidziane w programie nauczania klas I – III szkoły podstawowej oraz zadania nietypowe, wykraczające poza zakres programu. Zadania konkursowe obejmowały zagadnienia z arytmetyki, wiedzy praktycznej i logicznego myślenia.

Pan Dyrektor Adam Szejba dokonał podsumowania konkursu i wręczył laureatom nagrody książkowe i dyplomy.

Wyniki konkursu:

W kategorii klas I:

I miejsce Anna Jakubek –  klasa Ib

II miejsce Magdalena Orlikowska – klasa Ia

III miejsce Lidia Błaszkowska – klasa Ib

W kategorii klas II:

I miejsce Alina Jereczek-  klasa IIa

II miejsce Paweł Stankowski – klasa IIb

III miejsce Stanisław Szalewski  – klasa IIb

W kategorii klas III:

I miejsce Julian Prądziński –  klasa IIIb

II miejsce zajęli:

Marcin Kolczyk – Pałubicki – klasa IIIb

Magdalena Peplińska – klasa IIIa

Emil Werra – klasa IIIb

Konkurs przygotowały i przeprowadziły Panie: Ewa Szejba, Jolanta Rolbiecka, Hanna Strojk.

Galeria zdjęć