Krystyna Hapka – pożegnanie

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,

tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić,

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

ks. Jan Twardowski

 

Z głębokim żalem informujemy, że zmarła nasza wieloletnia koleżanka, nauczyciel i wychowawca, osoba niezwykle szlachetna, pracowita i skromna

 

Pani Ś.p. Krystyna Hapka

Pogrążona w żałobie

Społeczność szkolna

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach