Kryteria dochodowe w pomocy społecznej – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Drodzy Rodzice!

W związku ze zmianą kryteriów dochodowych uwzględnianych przy kwalifikacji na bezpłatne dożywianie prosimy o kontakt z OPS w Dziemianach rodziców dzieci dożywianych oraz osiągających dochody, które wg nowego kryterium będą mogły zostać zakwalifikowane. Ostateczny termin składania ponownych wniosków upływa 14.01.2022 r.

 

Informacja OPS w Dziemianach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach informuje, iż w związku ze zmianą kryteriów dochodowych  uprawniających do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej od stycznia 2022r., w terminie od 03.01.2022 r. do 14.01.2022 r. można składać wnioski o przyznanie   pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole oraz pomocy finansowej w formie zasiłków. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za m-c grudzień 2021 , ostatnia decyzja o przyznaniu renty/ emerytury, nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego za 2021r.). Wnioski  oraz druk zaświadczenia o wynagrodzeniu można pobrać  w tut. Ośrodku.

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach, pokój 11, nr tel. 58 688 05 84.