Nabór dzieci do gminnego żłobka w Dziemianach.

Informujemy, że do 19 lutego 2021 r. trwa nabór dzieci do gminnego żłobka w Dziemianach. Wszelkie informacje i dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.dziemiany.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy i sekretariacie ZKiW w Dziemianach.

http://www.dziemiany.pl/aktualnosci/n,201252,nabor-dzieci-do-gminnego-zlobka-w-dziemianach.html