Ogłoszenie Wójta Gminy Dziemiany – konkurs nagród za rok szkolny 2023/24 za wybitne wyniki w nauce i sporcie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY
Ogłaszam rozpoczęcie naboru kandydatur do konkursu Nagród Wójta Gminy Dziemiany za
rok szkolny 2023/2024, uczniom za wybitne wyniki w nauce i na olimpiadach wiedzy oraz
sportowcom za znaczące sukcesy na szczeblach gminy, powiatu, województwa, kraju bądź
we współzawodnictwie międzynarodowym.
Zgłoszenia należy kierować na adres: Urząd Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425
Dziemiany, pok. 24 do dnia 18 czerwca 2024 r. (wtorek) do godz. 10:00

Szczegóły konkursu:

https://www.dziemiany.pl/aktualnosci/n,359719,ogloszenie-wojta-gminy-dziemiany.html