Ogólnopolski program „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”

Od września do grudnia uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli Małgorzaty Lubeckiej, Jolanty Rolbieckiej, Hanny Strojk i Łukasza Szamockiego  uczestniczyli  w dodatkowych   zajęciach sportowych  w ramach II edycji ogólnopolskiego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Celem zajęć aktywizujących była poprawa kondycji fizycznej dzieci oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. W ramach zajęć przeprowadzono także diagnozę wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci. Uczniowie chętnie wykonywali powierzone im zadania, bardzo uważnie  kontrolowali  jakość i przebieg ćwiczeń. Zajęcia sprawiły uczniom wiele radości. Już  z niecierpliwością czekają na III edycję programu.

Galeria zdjęć