Ogólnopolski projekt edukacyjny „Dzieci uczą rodziców”

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pn. „Dzieci uczą rodziców”. Akcja – organizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego skierowana jest do wszystkich przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych i objęta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji „Dzieci uczą rodziców”.

Uczniowie kl.2b zrealizowali pierwszą lekcję pn.”Elementarz bezpieczeństwa”. Na zajęciach obejrzeli prezentację, równocześnie przypominając sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Następnie wykonali karty pracy przygotowane przez organizatorów akcji. Ostatnim punktem lekcji było zadanie domowe, które polegało na przeprowadzeniu pogadanki ze swoimi rodzicami oraz wspólne przygotowanie plakatu z numerami alarmowymi. Tym razem to dzieci uświadamiały i uczyły zasad bezpieczeństwa swoich najbliższych. Uczniowie i ich rodzice spisali się na medal przygotowując piękne, kolorowe prace z uwzględnieniem tak ważnych numerów, które mogą uratować czyjeś życie. Koordynatorem projektu jest pani Natalia Kuklińska.

Galeria zdjęć