OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Z OPERONEM

Dnia 13.05. 2021 w klasach trzecich został przeprowadzony Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty przygotowany przez Wydawnictwo Operon, nosił tytuł „Jak spełniać swoje marzenia”.  Tegoroczny test składał się z dwóch części podstawowych: języka polskiego, matematyki oraz części dodatkowej – przyrody. Na rozwiązanie pierwszej części testu z  języka polskiego –  słuchanie ze zrozumieniem uczniowie mieli 15 minut, a na wykonanie części drugiej – czytanie  ze zrozumieniem – 35 minut. Na rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie mieli 45 minut. Test  z przyrody trwał 20 minut. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczniowie mogą zdobyć 57 punktów.

Nasi trzecioklasiści poważnie podeszli do tego zadania, założyli galowe stroje, napisali test, a teraz czekają na wyniki.

 

Galeria zdjęć