Organizacja egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty.

FOTORELACJA

Galeria zdjęć

Szanowni uczniowie klas 8 przed Wami egzamin ósmoklasisty. W bieżący roku odbędzie się on z uwzględnieniem wielu nowych procedur. Proszę o dokładne zapoznanie się!

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (dotyczy to zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły).
 2. Zdający uczeń, nauczyciel oraz każda osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic nie może wejść na teren szkoły z dzieckiem.
 4. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych i innych urządzeń teletechnicznych, maskotek.
 5. Na egzamin każdy zdający przychodzi w maseczce ochronnej na twarz lub przyłbicy. Maseczkę wolno zdjąć dopiero po komunikacie przewodniczącego zespołu nadzorującego w sali egzaminacyjnej.
 6. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopisy piszące czarnym kolorem) i linijki (egzamin z matematyki).
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą o pojemności nie większej niż 0,5 litra i oryginalnie zamkniętą. Woda nie może stać na stoliku, tylko na podłodze przy nodze stolika.
 9. Zdający przybywają do szkoły na godzinę 8:40, zdający korzystający z dowozu – zgodnie z rozkładem jazdy.
 10. Zdający czekają na wejście do sali egzaminacyjnej zachowując odpowiedni odstęp – co najmniej 1,5 metra oraz mają zakryte usta i nos.
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej zdający musi zakrywać usta i nos do czasu otrzymania odpowiedniego polecenia od zespołu nadzorującego. Dalsze instrukcje pojawią się na egzaminie.
 12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.
 13. Egzamin odbędzie się dla grupy 30 zdających na korytarzu I piętra w budynku dawnego gimnazjum (spełnia warunki odległości co najmniej 1,5 metra między osobami i najlepsze warunki do odtwarzania dźwięków – sprawdzone przez zespoły nadzorujące) i 4 zdających będzie zdawać egzamin w sali 206.
 14. Terminy egzaminu dodatkowego: 7-8-9 lipca 2020 r. (dla uczniów, którzy nie wezmą udziału w egzaminie w terminie głównym).
 15. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone dnia 31 lipca 2020 r.

Plan dowozu i odwozu uczniów na egzamin ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca

DOWOZY (AUTOKAR)

 1. PIECHOWICE – 8:00 (wtorek, środa, czwartek)
 2. DĘBINA – 8:15 (wtorek, środa, czwartek)
 3. RADUŃ – 8:30 (wtorek, środa, czwartek)

ODWOZY (AUTOKAR)

MIEJSCOWOŚĆ WTOREK

(16.06.2020 r.)

ŚRODA

(17.06.2020 r.)

CZWARTEK

(18.06.2020 r.)

1.    PIECHOWICE 11:15 11:00 10:45
2.    DĘBINA 11:15 11:00 10:45
3.    RADUŃ 11:15 11:00 10:45

 

DOWÓZ (BUS GMINNY)

 1. DYWAN – 8:20   (wtorek, środa, czwartek)
 2. TRZEBUŃ – 8:30 (wtorek, środa, czwartek)

ODWÓZ (BUS GMINNY)

MIEJSCOWOŚĆ WTOREK

(16.06.2020 r.)

ŚRODA

(17.06.2020 r.)

CZWARTEK

(18.06.2020 r.)

1.    DYWAN 12:15 11:50 11:30
2.    TRZEBUŃ 12:15 11:50 11:30

Wybrane materiały źródłowe:

2020_05_20_Informacja_E8

20200515_PrzeprowadzanieegzaminowCOVIDWytyczne

Wszystkim życzę powodzenia!

Adam Szejba