Organizacja pracy szkoły w wakacje

Godziny pracy sekretariatu w lipcu i sierpniu br.

  • 05.07 – 09.07   godz. 9:00 – 13:00
  • 26.07 – 30.07   godz. 9:00 – 13:00
  • 02.08 – 06.08  godz. 9:00 – 13:00
  • 17.08 – 31.08   godz. 9:00 – 13:00

 

Przypominamy!

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty  – 2 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń – 9 lipca 2021 r. (w godzinach pracy sekretariatu)