Piknik edukacyjny „Wiosenne warsztaty przyrodnicze”

Dnia 26 kwietnia uczniowie klas Vc, VIb i VIIIa uczestniczyli w Pikniku edukacyjnym „ Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze” w Zielonej Szkole w Schodnie. Piknik był poświęcony fenomenowi wędrówek ptaków, który pozwolił uczniom odpowiedzieć sobie na pytania:

· Dlaczego warto patrzeć w niebo na przedwiośniu i jesienią?

· Jakie są niesamowite przystosowania ptaków do podejmowania niebezpiecznych wędrówek do Afryki?

· Czym jest praca ornitologa? Jak się obrączkuje ptaki?

· Dlaczego warto wsłuchiwać się w wiosenne melodie?

· Które ptaki są pierwszymi zwiastunami wiosny?

Zajęcia były prowadzone w terenie przez pana Dariusza Ożarowskiego z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Po powrocie z zajęć na uczniów czekał ciepły poczęstunek. Ponadto na terenie Zielonej Szkoły odbywały się różnorodne konkursy. Opiekę nad uczniami sprawowały panie Ewa Kartuszyńska, Monika Daniels -Lipińska i Zofia Wałdoch.

Galeria zdjęć