Policzyliśmy „GÓRĘ GROSZA”

Wzorem lat ubiegłych włączyliśmy się ponownie w ogólnopolską akcję  „GÓRA GROSZA”, która organizowana jest corocznie w polskich szkołach i przedszkolach przez Towarzystwo Nasz Dom. W tym roku odbyła się XXIII edycja projektu, którego celem jest wsparcie wychowujących się poza własną rodziną dzieci z terenu całej Polski.  Za zebrane podczas corocznych akcji pieniądze organizowana jest dla najbardziej potrzebujących dzieci pomoc rzeczowa, psychologiczna, oraz inne formy opieki specjalistycznej.

Akcja objęta jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W tym roku postanowiliśmy powrócić do formuły konkursu międzyklasowego.

Największą „Górę grosza” zebrały następujące klasy:

  1. Klasa 1B – 238,05zł  (11,90zł w przeliczeniu na jednego ucznia)
  2. Klasa 5B – 117,37zł  (7,34/ucz.)
  3. Klasa 1A – 105,68zł (5,87/ucz.)
  4. Klasa 3A – 127,60 zł (5,80zł/ucz.)

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Przekazaliśmy na cele fundacji łączną kwotę 1273,70 zł.

Zebrana wspólnie „Góra grosza” po raz kolejny udowodniła, że los dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej nie jest nam obojętny.

                                           DZIĘKUJEMY!

Opiekun SKW

Maria Pobłocka