Policzyliśmy „górę grosza”

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią covid-19 włączyliśmy się ponownie w ogólnopolską akcję  „Góra grosza”, która organizowana jest w polskich szkołach  i przedszkolach przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja objęta jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jej celem jest zbieranie funduszy na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie.

Przekazaliśmy na cele fundacji kwotę 387,96 zł.

Zebrana wspólnie „góra grosza” po raz kolejny udowodniła, że los dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej nie jest nam obojętny.

DZIĘKUJEMY!

Opiekun SKW
Maria Pobłocka

Galeria zdjęć