Powrót uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej

Od 4 maja do nauki stacjonarnej w szkole wracają wszystkie dzieci z klas I – III.

Uczniowie klas IV – VIII nadal uczą się zdalnie.

Plan zajęć oraz dowozy uczniów pozostają bez zmian.

W dalszym ciągu na terenie placówki obowiązuje Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Dziemianach w czasie epidemii. Przypominamy, iż zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.) rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

Załączniki