Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

16 grudnia br w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie, odbył się ogólnopolski konkurs ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski ‘’etap parkowy. Naszą szkołę reprezentowała czteroosobowe drużyny w składzie: Aleksandra Datta, Oliwia Pastwa, Szymon Daszkowski i Liliana Windorpska. Celem konkursu było poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowisk oraz pogłębienie wiedzy dot. parków krajobrazowych województwa pomorskiego. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań, z których 10 dot. wiedzy ogólnej tj. ekologii, ochrony przyrody, biologii, geografii i 15 pytań dot. parków krajobrazowych woj. pomorskiego. Po podliczeniu ilości zdobytych punktów nasza drużyna zajęła II miejsce.

Galeria zdjęć