Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 9-10-11 grudnia od godziny 9:00. Do szkoły należy przyjść 15 minut wcześniej.

Dowozy ósmoklasistów w dniach egzaminu:

8:30 Piechowice

8:30 Trzebuń

8:30 Raduń

Odwozy ósmoklasistów po egzaminie:

9 grudnia (środa) – 11:15

10 grudnia (czwartek) – 11:00

11 grudnia (piątek) – 11:00