Profilaktyczny Program Edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

W roku szkolnym   2022 / 2023  uczniowie klasy 1a i 1b z naszej szkoły, pod kierunkiem wychowawczyń Jolanty Rolbieckiej i Ewy Szejba, realizowali kolejną edycję profilaktycznego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji.  Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Od września   dzieci uczyły się,  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Koniecznością jest  noszenie odblasków, by być widocznym na drodze.  Podczas zajęć  zostały omówione  zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów w marcu 2023roku „Wielkiego Testu Bezpieczeństwa” i uzyskaniem certyfikatu przynależności do „Klubu Bezpiecznego Puchatka” .

Galeria zdjęć