Projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

W roku szkolnym 2020/2021 4-latki A  (Grupa Misie) przystąpiły do realizacji projektu „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury” którego organizatorem jest wydawnictwo MAC Edukacja na czele z pomysłodawczyniom projektu, panią Anetą Konterfał. Realizacja projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych. W minionym roku zrealizowaliśmy wszystkie z sześciu modułów:

Moduł I-Książki z dzieciństwa. Misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców. Dzieci przedstawiał swoje ulubione pozycje z literatury dziecięcej, opowiadały o ulubionych fragmentach książki, wskazywały na wartość którą niosą. Stworzyły obrazkową recenzję, z której powstał album.

Moduł II- Mały Miś w świecie Emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.  Mały miś poprzez opowiadania i wiersze wprowadza w świat emocji. Głównym celem modułu było kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.

Moduł III- Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu. Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania.

Moduł IV- Zmisiowany Eko- Kalendarz. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo technicznych, wyobraźni twórczej i aktywności poznawczej dzieci.  Moduł zakładał obchody w przedszkolu wybranych świąt ekologicznych

Moduł V- Misiowe Laboratorium „Czterech Żywiołów”. Podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.

Moduł VI- Mały Mis i Super Tajny Projekt. Mały Miś pozwolił naszym przedszkolakom uzmysłowić rolę autorytetów w ich życiu. Wskazać: Kto jest moim superbohaterem?; Jakie cechy charakteryzują superbohatera?; Jak mogę stać się super bohaterem?

Dzięki realizacji wszystkich modułów projektu zdobyliśmy dla naszego przedszkola certyfikat wzorowej placówki.

Galeria zdjęć