PROJEKT EDUKACYJNY „ŚWIETLICZAKI NA TROPIE KOLORÓW”

W roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt. „Świetliczaki na tropie kolorów świata”. Jest to trzecia edycja, w której uczniowie zwiedzają poszczególne kontynenty.

Cel projektu:

– wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętności współistnienia z przyrodą;

– uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

– działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

– rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

– zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Barwy flagi olimpijskiej symbolizują poszczególne kontynenty, które są tematem przewodnim trzeciej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego. W projekcie znajduje się 6 modułów ( 5 dotyczy barw olimpijskich odpowiadających kolejno: Europie, Azji, Afryce, Ameryce, Australii z Oceanią i 1 wspólny „Kolorowy” w odniesieniu do wszystkich kontynentów).

Za nami już kilka zajęć, zapoznaliśmy się między  innymi z historią herbaty i metodami jej przyrządzania. Wykonaliśmy prace plastyczne, których punktem wyjścia było zabarwienie kartki esencją herbacianą, a następnie z powstałej przypadkowej plamy stworzenie ilustracji poprzez dorysowanie elementów inną techniką. Poznaliśmy także tradycyjny strój japoński i wykonaliśmy pracę plastyczną „Japonki” metodą origami.

 

Galeria zdjęć