PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Program Przedszkole Promujące Zdrowie ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do większej aktywności fizycznej oraz propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

Kilka tegorocznych działań w ramach akcji Przedszkole Promujące zdrowie.

  1. Dzień Czystych Rąk
  2. Zdrowo i Sportowo
  3. Mamo, Tato wolę wodę!
  4. Ekokulturalne Przedszkole

 

  1. DZIEŃ CZYSTYCH RĄK

Celem obchodów Dnia jest uświadomienie dzieciom jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami. Do akcji włączyły się także dzieci z naszego przedszkola. To święto rozpoczęliśmy od rozmowy na temat zarazków i bakterii. Przedszkolaki dowiedziały się , jakie znaczenie dla zdrowia ma częste i dokładne mycie rąk. Wysłuchały tematycznej historyjki. Odmówiły schemat mycia rąk oraz zastosowały go w praktyce. Wykonały również eksperyment pokazujący jak zarazki uciekają przed mydłem. Światowy Dzień Mycia Rąk dostarczył dzieciom wielu wrażeń oraz pokazał, że pewne umiejętności i nawyku należy kształtować już od najmłodszych lat.

Galeria zdjęć

 

  1. ZDROWO I SPORTOWO

Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, ile przynosi radości i jak fajnie wpływa na sprawność, samopoczucie, budowanie relacji z innymi członkami grupy. Służą temu różnorodne zajęcia sportowe. Akcja Zdrowo i Sportowo to również tematy związane z odżywianiem i odpoczynkiem.

Galeria zdjęć

 

  1. MAMO, TATO WOLĘ WODĘ

Program „Mamo, Tato wolę wodę” to kampania edukacyjna, której celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Od samego początku partnerami merytorycznymi „Mamo, Tato wolę wodę”” są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Dzięki różnorodnym działaniom przedszkolaki poprzez zabawę poznały fascynujący świat wody. Miały też okazję poznać zasady zdrowego życia , poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz poznać jej właściwości, zastosowanie i sposoby oszczędzania.

Galeria zdjęć

 

  1. EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE

Projekt ekologiczny skupiający dzieci na podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz naszej planety.

Cele akcji to poszerzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego, rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska, rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, zapoznanie z ideą życia bez odpisów- zero waste oraz kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć