Rada Rodziców przy ZKiW w Dziemianach w roku szkolnym 2021/2022

30 września br. ukonstytuowała się Rada Rodziców przy ZKiW w Dziemianach w składzie:

Pani Monika Kuchta – Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Zdzisława Werra – Sekretarz

Pani Joanna Data – Skarbnik

Pani Katarzyna Sprawka – Komisja Rewizyjna

Pani Joanna Turzyńska – Komisja Rewizyjna

Pan Remigiusz Ostrowski – Komisja Rewizyjna

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłatę składki w wysokości 20,00 zł od dziecka na rok szkolny 2021/2022.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

nr 73 8340 0001 0201 8076 2000 0001.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia (dziecka) oraz klasę (oddział).

Informujemy, iż pozyskane środki w całości wydatkowane są na potrzeby dzieci i uczniów w ZKiW, w tym, na zakup nagród książkowych na konkursy i koniec roku szkolnego oraz dofinansowanie uroczystości szkolnych i w przedszkolu.