Rada Rodziców przy ZKiW w Dziemianach w roku szkolnym 2022/2023

27 września br. ukonstytuowała się Rada Rodziców przy ZKiW w Dziemianach w składzie:

Pani Dorota Łopusiewicz – Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Joanna Turzyńska – Sekretarz

Pani Joanna Data – Skarbnik

Pan Tomasz Rokita – Komisja Rewizyjna

Pan Mirosław Dobek – Komisja Rewizyjna

Pan Remigiusz Ostrowski – Komisja Rewizyjna

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłatę składki w wysokości 40,00 zł od dziecka na rok szkolny 2022/2023.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

nr 73 8340 0001 0201 8076 2000 0001.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia (dziecka) oraz klasę (oddział).