Rada Rodziców – skład 2019-2020

Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2019-2020

Monika Kuchta (rodzic klasa 6A) – Przewodnicząca Rady Rodziców

Joanna Turzyńska (4A) – Sekretarz Rady Rodziców

Magdalena Kozłowska (7B) – Skarbnik Rady Rodziców

Grzegorz Kujawski (3 latki)

Wioleta Jakubek (5 latki B)

Aleksandra Zaremba (3-5 latki Trzebuń, 7A)

Monika Strycharz (3-5 latki Kalisz)

Marzena Majkowska („0”A)

Weronika Stankowska („0”B)

Monika Dorau-Peplińska (1A)

Magdalena Rolbiecka (1B)

Małgorzata Węsiora (2A)

Małgorzata Lemańczyk (2B)

Monika Sałata (2C)

Barbara Ebertowska (3A)

Joanna Data (3B)

Maria Kupiecka (3C)

Mirosław Dobek (5A)

Katarzyna Sprawka (5B)

Wioleta Sprawka (6B)

Urszula Skawińska (6C)

Magdalena Leliwa-Piechowska (8A)

Remigiusz Ostrowski (4 latki A) – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Anna Orlikowska (5 latki A, 8B) – Członek Komisji Rewizyjnej

Zdzisława Werra (4B) – Członek Komisji Rewizyjnej