Rekrutacja do Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” na rok szkolny 2021/2022

Powiat Kościerski wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprasza do udziału w Projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” młodzież, która interesuje się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. j. polski, historia, WOS, sztuka, współpraca, itp.) będącą obecnie uczniami:
– szkoły podstawowej klas VII – VIII,
– szkoły ponadpodstawowej.

2021 – plakat rekrutacja

2021 – Dokumenty_rekrutacyjne_na_rok_szkolny_2021_2022