Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021

Rekrutacja do Przedszkola w Dziemianach 2020/2021

W oparciu o Statut Przedszkola w Dziemianach i w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r. ustala się następujące zasady rekrutacji do Przedszkola w Dziemianach na rok szkolny 2020/2021:

Termin składania dokumentów: do 30 kwietnia 2020 r.

W załączeniu wzory wniosków:

1. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Przedszkole Dziemiany zgłoszenie dziecka wniosek regulamin RODO 2020

2. Karta kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola

Przedszkole Dziemiany kontynuacja uczęszczania dziecka wniosek regulamin RODO 2020

3. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego „0”

Przedszkole Dziemiany zgłoszenie dziecka zerówka RODO 2020

W związku z zaistniałą sytuacją druki dokumentów po pobraniu proszę wypełnić i dostarczyć do siedziby Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, 83-425 Dziemiany, ul. Wyzwolenia 20 w następujący sposób:

  1. Wysłanie skanu dokumentów na adres a.szejba@zkiwdziemiany.pl
  2. lub pocztą na adres j.w.
  3. lub kopertę z wypełnioną dokumentacją można pozostawić w portierni ZKiW w Dziemianach w każdy dzień roboczy, w godz. 9:00 – 13:00.