Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

W tej zakładce na bieżąco będą umieszczane informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz oferty szkół.

MATERIAŁY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Prezentacja_–_zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r

MATERIAŁY POWIATU KOŚCIERSKIEGO

http://www.powiatkoscierski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=285&dzialy=285&akcja=artykul&artykul=1559

MATERIAŁY ZESPOŁU SZKÓŁ W BRUSACH

https://prezi.com/view/6QXM2lylI2tIhxVJrVjo/

LO BRUSY