Rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa w Dziemianach rozpoczyna procedurę rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, zgodnie z art. 130 ust. 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

W załączeniu druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.

Zgłoszenie ucznia SP Dziemiany z RODO 2020

 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 prosimy o dostarczanie zgłoszeń:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zkiwdziemiany@op.pl
  • lub pocztą na adres Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, 83-425 Dziemiany, ul. Wyzwolenia 20
  • więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 688 00 09.

Dokumenty można składać do dnia 19 czerwca 2020 r.

Adam Szejba – p.o. dyrektora zespołu