Składka na Radę Rodziców przy ZKiW w Dziemianach

Składka na Radę Rodziców przy ZKiW w Dziemianach

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłatę w wysokości 20,00 zł od dziecka na rok szkolny 2019/2020.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

nr 73 8340 0001 0201 8076 2000 0001.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia (dziecka) oraz klasę (oddział).

Informujemy, iż pozyskane środki w całości wydatkowane są na potrzeby dzieci i uczniów w ZKiW, w tym, na zakup nagród książkowych na konkursy i koniec roku szkolnego oraz dofinansowanie uroczystości szkolnych i w przedszkolu.

Członkowie Rady Rodziców

2019-10-10