Spotkanie z policjantami

W minionych tygodniach podczas zajęć wychowawczych w klasach 7 i 8 młodzież odwiedzili policjanci. Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjanci przypomnieli wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad prawa i norm regulujących funkcjonowanie w szkole. Ostrzegali także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjantów, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusze udzielali wyczerpujących odpowiedzi.
Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu. Pamiętajcie, że nie można:

  • stosować przemocy werbalnej (wyzywać wulgarnie, poniżać, ośmieszać, straszyć, szantażować);
  • rejestrować filmów i zdjęć wbrew woli drugiej osoby;
  • publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji;
  • tworzyć kont anonimowych, podszywać się pod inną osobę.

Wielokrotnie w trakcie spotkania policjanci zwrócili uwagę na bezpieczeństwo młodzieży w szkole i poza nią, zwracali szczególną uwagę na zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków i używek, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty jakie możemy spotkać w Internecie, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, oraz zapoznali z procedurami reagowania wobec sprawcy przemocy.

Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji, Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez młodzież staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.

Pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Spotkanie z policjantami dotyczące m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako pedagodzy i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką np. w autobusie szkolnym, na boisku, podczas spotkań w grupie rówieśniczej i w domu.

Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Policji za wizytę w naszej placówce szkolnej.

Galeria zdjęć