SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI I RATOWNIKAMI KOŚCIERSKIEGO WOPR-u

W związku ze zbliżającymi się wakacjami 12 czerwca odbyło się spotkanie z ratownikami
i instruktorami kościerskiego WOPR-u. Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczniów
z zasadami bezpiecznego zachowania nad wodą, nauka udzielania pierwszej pomocy oraz przyswojenie podstawowych umiejętności ratownictwa. Szkolenie rozpoczęło się od krótkiego przemówienia dyrektora szkoły – Adama Szejby, który podkreślił wagę umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Następnie przedstawiciele WOPR omówili zasady bezpieczeństwa nad wodą, w tym: jak rozpoznać bezpieczne miejsca do kąpieli, znaczenie obecności ratownika na plaży, jak unikać ryzykownych zachowań (np. skoków do nieznanych akwenów). Wykład obejmował również podstawowe informacje na temat hipotermii oraz mechanizmów topienia się. Uczniowie, pod okiem instruktorów, mieli możliwość praktycznego przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematyką oraz chęć dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego. Na koniec spotkania dokonano podsumowania zajęć oraz przekazano drobne upominki dla prowadzących.

Galeria zdjęć